Andrea – Pharmaceuticals (2005)

Cynthia är en mycket öppen person som man lätt tar till sig. Engelska är inte bara hennes modersmål utan hon har dessutom djupkunskaper i sitt språk och förmåga att lära ut. Av alla år som jag läst engelska så har lektionerna med Cyntha givit mig mest, jag har fått den kunskap som jag behöver idag och inte det som står i en läroplan i vanlig skola.